PARSE EN MEDIA

Lês de prachtige resinsje fan it optreden yn Dokkum en de CD:


 

En fan de Ljouwerter Krante:
Anneke Douma bezingt haar heitelân