NIJS

30 oktober wie de CD presentaasje fan Anneke Douma: In Libben Fol Muzyk

Fan it konsert binne tal fan nûmers op de nije CD útbrocht.
De opnames binne ôfrûne foarjier makke yn 'e studio fan drummer Hans Sambrink.
It resultaat mei der wêze. Neffens kenners is der noch nea sa'n pure CD fan Anneke útbrocht.
De presintaasje hjirfan wie yn it Theehûs yn Grou.
De reaksjes wiene hiel enthûsjast. 
Ien fan de oanwêzige krante ferslachjouwers sei: Sa haw ik Anneke noch nea heard mar sa mat it, mei in live combo!
Dat is toch fantastysk!
Sjoch ek by de parseberjochten. Dêr stiet in prachtige resinsje